SAKİNE AYHAN Bir teslimiyet öyküsü
Yazı Detayı
19 Nisan 2019 - Cuma 12:41 Bu yazı 664 kez okundu
 
Bir teslimiyet öyküsü
SAKİNE AYHAN
 
 

 

Akıl, insanoğlunun ne kadar akılsız olduğunu, acil ve zayıf olduğunu, ilim ise insanoğlunun ne kadar cahil olduğunu anlaması içindir.Bizim dinimiz de ilimi işaret eder.

Gönüller sultanı Hz. Mevla’nın Sebe Melikesi Belkıs’ın teslimeyetini anlattığı bu kıssa gerçekten de ders niteliğindedir. İşte o kıssa:

**

Hz. Davud'un oğlu Hz. Süleyman'ın kurduğu muhteşem krallığa şahitlik eder. Öyle ki Hz. Süleyman, babasından sınırları Mısır'dan Fırat'a kadar uzanan bir krallık devralmış ve kısa sürede hakimiyetini güçlendirmişti. Kendi yaşadığı dönemde öylesine büyük bir hakimiyet kurmuştu ki, Allah'a olan imanının ve üstün aklının kendisine kazandırdığı bu ihtişam, yüzyıllar sonra bile insanların hayranlığını ve dikkatini üzerine çekmeye devam etmektedir. Hz. Süleyman'ın hayatı, Allah'a gönülden iman eden bir müslümanın aklının  ne kadar fazla, ufkunun ne kadar geniş olduğunu bütün insanlığa gösteren çok çarpıcı bir delildir. Hz. Süleyman cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu ile kurduğu hakimiyeti, muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Ve bu saray döneminin en ileri tekniği kullanılarak üstün bir estetik anlayışı ile inşa edilmişti. Sarayında göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakıp etkileyen değerli eşyalar, benzersiz bir estetik anlayışı ile yerleştirilmişti. Elbette Hz. Süleyman'ın bu mekanı, görenlerde büyük hayranlık uyandırıyordu.

İnsanların bu saraydan bu kadar etkilenmelerinin nedeni ise, insan fitratına en uygun olan estetik anlayışını ve ortamı birden karşılarında görmeleri olmuştur. Zira Hz. Süleyman, yaptırdığı bu görkemli sarayı, imanın nuru ve onun getirdiği üstün bir akıl ile yaptırmıştı. Ve bir Müslümanın hangi çağda veya hangi şartlarda yaşarsa yaşasın Allah'ın kendisine verdiği imkanları en güzel şekilde kullanarak eşsiz bir mekan oluşturabileceğinin en güzel örneğini sergilemişti.Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Neml Suresi'nin bir çok ayeti, onunla aynı dönemde yaşayan bir kavmin yöneticisi olan Sebe Melikesi'nin Hz. Süleyman'ın ihtişamlı sarayını gördükten sonra ona biat ettiğinden bahseder. Hz. Süleyman, Sebe Melikesi Belkıs'ın varlığını kendisine haber getiren Hüdhüd sayesinde ögrenmişti.

Hüdhüd geldi ve dedi ki: "Senin kuşatamadığın (öğrenemediğin) şeyi, ben kuşattım ve sana Saba'dan kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki, ona her şeyden verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini, Allah'ı bırakıp da güneşe secde ederlerken buldum, şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir, böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur; bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar." (Neml Sûresi 22-24)

Bu bilginin üzerine Hz. Süleyman, Allah'ı ilah olarak kabul etmeyip güneşe secde eden ve şeytanın kendilerine süslü gösterdiği bir sistemi kabul eden Sebe halkını, imana davet etmek için onlara "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" başlayan bir mektup göndermişti. Ve tüm kavmi kendisine teslim olmaya çağırmıştı. "Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve 'şüphesiz Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla' (başlamakta)dır. (İçinde de:) "Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olarak gelin" diye (yazılmaktadır). (Neml Sûresi 30-31)

Sebe Melikesi o ana kadar hiç karşılasmadığı kadar kesin bir üslupla tüm hükümdarlığını kendisine katmasını isteyen Hz. Süleyman'ın, bu mektubu karşısında çok şaşırmıştı. Ve kendisini kesin olarak bozguna uğratacağından emin olduğu bu hükümdarı, kararından vazgeçirmek için ona yüklü hediyeler göndermek yolunu seçmişti. Ne var ki Allah'ın rızasını ve rahmetini hiç bir zaman maddî bir çıkara tercih etmeyen tüm peygamberler gibi Hz. Süleyman da, Sebe Melikesi Belkıs'ın hediyelerini geri çevirmiş ve elçileri vasıtasiyla ona ne kadar kararlı, onurlu ve Allah'a bağli olduğunu gösteren şöyle bir haber göndermişti:" Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman: "Sizler bana mal ile yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır; hayır, siz, hediyenizle sevinip öğünebilirsiniz" dedi. Sen onlara dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onların karşı koymaları mümkün değil ve biz onları ordan horlanmış asağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız." (Neml Sûresi 36-37)

Hz. Süleyman Sebe Melikesi Belkıs'a Allah'ın adı ile başladığı mektubunda kendi gücünün Yüce Rabbinden geldiğini ve asla yenilmeyecek bir kuvvete sahip olduğunu htirmişti. Nitekim Hz. Süleyman cinlerden, insanlardan oluşan, ona büyük bir teslimiyetle ve şevkle bağlı bir orduya sahipti. Öyle ki bu ordunun her üyesi Süleyman Aleyhisselamın bütün sözlerini büyük bir hoşnutlukla ve tam bir itaatle yerine getirmekteydi. Elbette Hz. Süleyman'in ordusunun tüm gücü Allah'tan gelmekteydi ve Allah'ın ordusu adetullaha uygun olarak her zaman üstün gelecekti.

Sebe Melikesi Belkıs, Hz. Süleyman'ın sarayına gittiğinde o güne kadar hiç görmediği büyük bir mülk ve zenginlikle karşılaşmıştı:

"Ona: ‘Köşke gir’ denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (Neml Sûresi 44)

Kendisi de bir zenginlik ve hakimiyete sahip olan Sebe Melikesi Belkıs, Hz. Süleyman'ın sarayına girince o güne kadar gördüğünden çok farklı bir estetik ve bir zenginlikle karşılaşmış ve ruhuna hitap eden büyük bir akla şahit olmuştur. Aslında Sebe Melikesi Belkıs'ın duyduğu hayranlık ve şaşkınlık içine girdiği saraya değil, Hz. Süleyman'ın aklınadır. Çünkü Belkıs'ın karılaştığı manzara, o dönemin şartlarında yapılabilecek en mükemmel eser olarak tarif edilebilecek en güzel yerdir.

Ayette de belirtildiği gibi camdan olan köşk zemini öylesine gerçekti ki, Sebe Melikesi Belkıs, ıslanmaması için eteklerini toplayarak ilerlemesi gerektiğini düşünmüştü. Sarayın muhteşemliği ve görkemi, müslümanların ruhlarında yaşadığı zenginliği yansıtıyordu.

Belkis'ın başka bir ülkenin hükümdari olmasına ve bu ülkenin en büyük servetine sahip olmasına rağmen Hz. Süleyman'ın yaşadığı mekandan ve onun zenginliğinden etkilenme nedeni de budur. Teknik olarak büyük servetler harcanan mekanlarda yaşamasına rağmen, pek çok kişi insan fitratının hoşlanacağı estetiği sağlayamayabilir. Oysa Hz. Süleyman'ın sarayının her köşesinde görülen zevk, akıl ve mükemmellik sadece servetle elde edilebilecek bir görünüm değildir. İste aradaki bu farkı daha sarayın girişini görür görmez anlayan Belkıs, böyle bir yeri meydana getiren akla ve o aklın üstünlüğüne hemen teslim olmuştur. Sebe melikesi Hz. Süleyman’ın  aklının sahibi olan yüce Allah'a iman ettiğini söylemiş ve müslümanlardan olmayı kabul etmiştir.

Hz. Süleyman ve onunla birlikte yaşayan müminler, Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük mülkü taşımaya layık ve ehil kimselerdi. Rabbine karşı son derece güzel ahlaklı, teslimiyetli ve mütevazi bir peygamber olan Hz. Süleyman, kendisine nimet olarak bahsedilen bu büyük zenginliği yine yalnızca Allah'ı razı etmek ve onların kalbini İslam'a ısındırmak için kullanıyordu. Pek çok peygamber de aynı Hz. Süleyman gibi insanlara dini tebliğ ederken halkın karşısına büyük bir zenginlikle çıkarak, onları etkileme yoluna gitmişti. Hazinenin başına getirilen Hz. Yusuf, kendisine büyük bir mülk verilen Hz. İbrahim, görenleri hayrete düşürecek kadar ihtişamli bir hakimiyete sahip olan Hz. Süleyman ve fakirken zengin kılınan Peygamberimiz Hz. Muhammed, yaşadıkları hayat boyunca bunun en güzel örneklerini sergilemişlerdir.

Peygamberlerin bu zenginliği ve yaşadıkları üstün ahlakı gören insanlar, hiç bir sistemin ya da ideolojinin kendilerine sunmadığı böyle bir maneviyatı ve maddi ihtişamı elde edebilmenin yolunu merak ediyorlardı. Bu nedenle İslamı henüz tanımayan insanlar, ilk başta bu zenginliğin sebebine ve gördükleri ahlaki yapısına karşı duydukları merakla İslama yaklasmışlardır. Ahlakî üstünlükleri ve tümüyle Allah yolunda kullandıkları zenginlikleriyle halkın kalbini İslamIa ısındıran peygamberler, böylece kısa sürede Allah'ın izniyle büyük kitlelere dini yaymayı başarmışlardır.

 
Etiketler: Bir, teslimiyet, öyküsü,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Temmuz 2021
Üreticiyi görün...
9 Okunma.
23 Temmuz 2021
Dinlenmek
1 Okunma.
17 Temmuz 2021
Toplu sözleşme
6 Okunma.
16 Temmuz 2021
Temizlik
2 Okunma.
14 Temmuz 2021
Hayat
1 Okunma.
12 Temmuz 2021
Karataş ve Yumurtalık
3 Okunma.
10 Temmuz 2021
Eğitim-sizlik!
2 Okunma.
09 Temmuz 2021
Unutmayın!
2 Okunma.
05 Temmuz 2021
Adana için!..
7 Okunma.
03 Temmuz 2021
Hamdım, piştim, yandım!
3 Okunma.
02 Temmuz 2021
Satış!
5 Okunma.
01 Temmuz 2021
Nerden kıssak!
4 Okunma.
30 Haziran 2021
Isıtmak değil, soğutmak pahalı!
4 Okunma.
29 Haziran 2021
Halk günlerinin önemi!
2 Okunma.
26 Haziran 2021
Çevre yolları!
12 Okunma.
25 Haziran 2021
Adana’nın geleceği!
4 Okunma.
22 Haziran 2021
Aslan’ın payı!
5 Okunma.
19 Haziran 2021
Adana ve gelişim
9 Okunma.
18 Haziran 2021
Ekonomi üzerine…
6 Okunma.
16 Haziran 2021
Yanınızda biri var!
6 Okunma.
15 Haziran 2021
Tarım kurtulursa memleket kurtulur mu?
6 Okunma.
12 Haziran 2021
Telefon
10 Okunma.
11 Haziran 2021
Yerli otomobil
7 Okunma.
10 Haziran 2021
Çocuk ve çalışmak
4 Okunma.
09 Haziran 2021
Zamanı dikkatli kullanmak
16 Okunma.
05 Haziran 2021
Sinanpaşa
13 Okunma.
05 Haziran 2021
Ekonomiye dair…
9 Okunma.
03 Haziran 2021
Süt tozu için yeterli tesis var mı?
9 Okunma.
02 Haziran 2021
Peköz haksız mı?
14 Okunma.
29 Mayıs 2021
Ne olacak bu doların hali?
21 Okunma.
28 Mayıs 2021
İnanmayın!
15 Okunma.
27 Mayıs 2021
Genç işsizlik
13 Okunma.
26 Mayıs 2021
Bence biz
66 Okunma.
25 Mayıs 2021
Hiçsizlik şiiri
71 Okunma.
21 Mayıs 2021
Değişen gündeme rağmen
105 Okunma.
13 Mayıs 2021
Havadan sudan (!)
109 Okunma.
08 Mayıs 2021
Tek başına iktidar!
135 Okunma.
07 Mayıs 2021
Sinek üretimi!
59 Okunma.
01 Mayıs 2021
17 günlük kapanma
171 Okunma.
30 Nisan 2021
Önemli bir konu!
57 Okunma.
24 Nisan 2021
Verimsiz
183 Okunma.
23 Nisan 2021
Gelecek 23 Nisan
120 Okunma.
17 Nisan 2021
Sana ihtiyacımız var
190 Okunma.
16 Nisan 2021
Güneş
109 Okunma.
10 Nisan 2021
e-ticaret mi!
1027 Okunma.
09 Nisan 2021
Motivasyon
135 Okunma.
03 Nisan 2021
Tokat!
716 Okunma.
02 Nisan 2021
Yavaş gidiyor
146 Okunma.
01 Nisan 2021
Vaziyet-i Umumi!
369 Okunma.
27 Mart 2021
TÜED’de seçim ne zaman?
1163 Okunma.
26 Mart 2021
Seyhan’da bir kongre!
187 Okunma.
20 Mart 2021
Trafik sorunu
1238 Okunma.
19 Mart 2021
İnip- çıkmalar ve erken seçim
196 Okunma.
13 Mart 2021
Bu haber sevindirmez mi?
452 Okunma.
12 Mart 2021
Sosyal yardım!
225 Okunma.
06 Mart 2021
Görüşme
362 Okunma.
05 Mart 2021
Mutasyon…
233 Okunma.
27 Şubat 2021
Haber mi?
453 Okunma.
26 Şubat 2021
Bu denklem çözülür mü?
212 Okunma.
20 Şubat 2021
Birliktelik
318 Okunma.
19 Şubat 2021
Yeter!
233 Okunma.
13 Şubat 2021
Dalga mı geçiyorsunuz?
344 Okunma.
12 Şubat 2021
Kırmızı ışık
222 Okunma.
05 Şubat 2021
TÜED yarışı
334 Okunma.
30 Ocak 2021
İlmi siyaset!
270 Okunma.
29 Ocak 2021
Zulüm!
229 Okunma.
23 Ocak 2021
Borç sarmalı (!)
303 Okunma.
22 Ocak 2021
Feryat!
228 Okunma.
16 Ocak 2021
Hayrola!
354 Okunma.
15 Ocak 2021
Seyyanen!
215 Okunma.
09 Ocak 2021
Eğitimin kaybı ne kadar!
314 Okunma.
08 Ocak 2021
Yeni şeyler…
216 Okunma.
02 Ocak 2021
Yağmurdan haber var mı?
340 Okunma.
01 Ocak 2021
Rutin
252 Okunma.
26 Aralık 2020
Kış geldi!
291 Okunma.
25 Aralık 2020
Gündemden sakın kopmayın!
217 Okunma.
19 Aralık 2020
Ekonomi
354 Okunma.
18 Aralık 2020
Kuru ekmek…
266 Okunma.
11 Aralık 2020
Bitecek bitecek!
355 Okunma.
05 Aralık 2020
Her günümüz
289 Okunma.
04 Aralık 2020
Sorun!
241 Okunma.
28 Kasım 2020
AK Parti ve MHP’liler de böyle düşünüyorsa!
296 Okunma.
27 Kasım 2020
Kemer sıkma…
253 Okunma.
21 Kasım 2020
Belediye iştirakleri…
343 Okunma.
20 Kasım 2020
Mantık bu!
265 Okunma.
14 Kasım 2020
Bu memleket…
334 Okunma.
13 Kasım 2020
Girne!...
393 Okunma.
06 Kasım 2020
Yarım bırakmayın!
294 Okunma.
31 Ekim 2020
Tansiyon…
277 Okunma.
30 Ekim 2020
Yeni birşeyler söyleyemem!
224 Okunma.
24 Ekim 2020
Plansızlık!
359 Okunma.
23 Ekim 2020
Bir başlıyor bir duruyor!
238 Okunma.
17 Ekim 2020
Seçim 2023 Haziran’ında!
329 Okunma.
16 Ekim 2020
Çıkarmıyız!
235 Okunma.
03 Ekim 2020
Kahvehane kültürünü yenebilir misiniz?
348 Okunma.
02 Ekim 2020
İkinci el!
245 Okunma.
12 Eylül 2020
Zamlardan haberiniz var mı?
466 Okunma.
11 Eylül 2020
Benim mıntıkam!
245 Okunma.
05 Eylül 2020
Ormanları yakmayın!
331 Okunma.
05 Eylül 2020
Gondola sahip çıkamadık!
232 Okunma.
29 Ağustos 2020
Anıt ağaç yaşlandı!
366 Okunma.
22 Ağustos 2020
Denetimi kim yapacak!
424 Okunma.
21 Ağustos 2020
320 milyar metreküp doğalgaz bulduk!
250 Okunma.
18 Ağustos 2020
Burası önemli!
361 Okunma.
17 Ağustos 2020
Yarın çok geç olmasın…
291 Okunma.
14 Ağustos 2020
Sarıçam Deresi ıslah edilir mi?
374 Okunma.
11 Ağustos 2020
Adana’nın sorunları ne zaman biter?
361 Okunma.
07 Ağustos 2020
Güneş yeniden doğarsa!
381 Okunma.
07 Ağustos 2020
Ekonomi nereye gidiyor?
279 Okunma.
29 Temmuz 2020
Gönlümüz seninle Şimşek!
382 Okunma.
27 Temmuz 2020
Yatırım biter mi?
315 Okunma.
20 Temmuz 2020
Hayırlı olsun!
406 Okunma.
14 Temmuz 2020
Paylaşımcılıksız, bencil!
397 Okunma.
06 Temmuz 2020
Dardayım eyyy!
554 Okunma.
01 Temmuz 2020
Kitap okumanın tam zamanı
326 Okunma.
30 Haziran 2020
Herkes işini yapsa!
302 Okunma.
24 Haziran 2020
Ah Dünya ah!
348 Okunma.
17 Haziran 2020
Üzümün çöpü altının gramı!
417 Okunma.
10 Haziran 2020
6,2 kilo balık yemişsiniz haberiniz var mı?
366 Okunma.
22 Nisan 2020
Bu beladan nasıl kurtuluruz?
680 Okunma.
15 Nisan 2020
Hayatımız askıda kaldı!
384 Okunma.
08 Nisan 2020
OH OLSUN İLE BİR YERE VARAMAZSINIZ!
425 Okunma.
01 Nisan 2020
Bir iş sahibi olmanın yolu var!
366 Okunma.
28 Mart 2020
Tiyatro günü ertelendi
357 Okunma.
27 Mart 2020
Koronavirüslü hayat su tüketimini artırdı aman dikkat!
309 Okunma.
26 Mart 2020
Meslek örgütleri neden önemli!
342 Okunma.
21 Mart 2020
Tıkış tıkış tedbir!
403 Okunma.
20 Mart 2020
PARAMPARÇA…
333 Okunma.
19 Mart 2020
Tebrik etmek gerekmez mi?
338 Okunma.
18 Mart 2020
İnsan hayatı!
322 Okunma.
13 Mart 2020
Tedbiri elden bırakmayın
443 Okunma.
07 Mart 2020
Sivrisinekten dert yanmanın vakti geliyor!
372 Okunma.
06 Mart 2020
Hayali kahramanlar!
315 Okunma.
29 Şubat 2020
O çalışma sürüyor mu?
399 Okunma.
22 Şubat 2020
Bilinçli tüketici olmalısınız!
385 Okunma.
14 Şubat 2020
ÜRETİM EKONOMİSİ ZORUNLULUKTAN DA ÖTEDİR
351 Okunma.
08 Şubat 2020
MECNUN’LUK…
491 Okunma.
07 Şubat 2020
BİZ GİDERİZ TERSİNE ...
469 Okunma.
01 Şubat 2020
İNSANIN KAFASI KARIŞIYOR
373 Okunma.
25 Ocak 2020
CHP KONGRELERİ
411 Okunma.
18 Ocak 2020
İHTİYACIMIZ OLAN SADECE BİRAZ SEVGİ
363 Okunma.
17 Ocak 2020
SİNYALİZASYON SORUNU
353 Okunma.
10 Ocak 2020
En büyük zararı kendimize veriyoruz
382 Okunma.
04 Ocak 2020
GERÇEK ENFLASYON
404 Okunma.
03 Ocak 2020
emekli ve memur hüsrana uğradı
314 Okunma.
31 Aralık 2019
BAKIŞ AÇISI
397 Okunma.
21 Aralık 2019
Hayal kırıklığı
445 Okunma.
14 Aralık 2019
Çare üretim ekonomisine geçmek
398 Okunma.
30 Kasım 2019
ÖFKEYİ YENMEK
464 Okunma.
29 Kasım 2019
EĞİTİMSİZLİK EN TEHLİKELİ SİLAHTIR
362 Okunma.
16 Kasım 2019
Kötüler hep ister ama fedakarlığa yanaşmaz
475 Okunma.
09 Kasım 2019
KURAN’IN YOL GÖSTERİCİLİĞİ
392 Okunma.
08 Kasım 2019
O sevgi bitmez
368 Okunma.
02 Kasım 2019
ÇARE VAR
443 Okunma.
01 Kasım 2019
HER İŞ ZAMANINDA YAPILMALI
351 Okunma.
26 Ekim 2019
BAKIŞ AÇISI
525 Okunma.
25 Ekim 2019
DURUM VAHİM
383 Okunma.
18 Ekim 2019
SORUNLAR
433 Okunma.
12 Ekim 2019
SULTAN MAHMUT VE HIRSIZLAR
506 Okunma.
11 Ekim 2019
Sanatsız kalmayın
409 Okunma.
05 Ekim 2019
Hz. Nuh ve oğlu
679 Okunma.
28 Eylül 2019
ADANA’NIN HALİNE BAK
430 Okunma.
27 Eylül 2019
DEMOKRASİNİN ÖNEMİ
406 Okunma.
21 Eylül 2019
Atatürk’ün yolundan gitsek kadına şiddet bu kadar artmazdı
411 Okunma.
20 Eylül 2019
Adana’nın tadı yok
424 Okunma.
14 Eylül 2019
ÇOCUĞU OLUĞA KAYAN KADIN
498 Okunma.
13 Eylül 2019
Teröre hayır
463 Okunma.
07 Eylül 2019
BES üzerine…
459 Okunma.
06 Eylül 2019
Asgari ücret eridikçe eridi
424 Okunma.
31 Ağustos 2019
İhtiyacımız var
474 Okunma.
30 Ağustos 2019
Türkülerimiz…
486 Okunma.
24 Ağustos 2019
Kaldırımlar işgal altında
513 Okunma.
23 Ağustos 2019
Okuyalım
472 Okunma.
17 Ağustos 2019
Atatürk ve kadın
565 Okunma.
16 Ağustos 2019
Hz. Mevlana’nın Mesnevi’sindeki bu kıssa işte buna güzel bir örnektir:
812 Okunma.
03 Ağustos 2019
Mecnun köpeği niye öptü?
693 Okunma.
02 Ağustos 2019
İşçiye kara bayram olmasın
435 Okunma.
27 Temmuz 2019
Doğayı koruyalım
535 Okunma.
26 Temmuz 2019
Mustafa Kemal’in yaptığı ilk yenilik
458 Okunma.
20 Temmuz 2019
Demokrasinin değerini bilmek gerek
447 Okunma.
19 Temmuz 2019
Bilgin ile gemici
499 Okunma.
13 Temmuz 2019
Allah’ın kulu ve allah’ın sopası
507 Okunma.
12 Temmuz 2019
ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK
483 Okunma.
06 Temmuz 2019
Başkalarına güvenip iş yapmak…
541 Okunma.
05 Temmuz 2019
Atatürk’ün atının hastalığı
510 Okunma.
29 Haziran 2019
KAYGILAR İNSANI BİTİRİR
477 Okunma.
28 Haziran 2019
AÇ OLANIN HALİ
499 Okunma.
22 Haziran 2019
Bir deve ile farenin hikayesi
562 Okunma.
15 Haziran 2019
Adana’da yok yok!
584 Okunma.
08 Haziran 2019
BENZERLİKLER
475 Okunma.
01 Haziran 2019
AğzınaYılan Kaçan Adam
521 Okunma.
31 Mayıs 2019
Aynanın arkasındakiler ve ezbere konuşanlar...
716 Okunma.
11 Mayıs 2019
Ramazan ayının önemini bilelim
596 Okunma.
10 Mayıs 2019
Yılancının duası
682 Okunma.
04 Mayıs 2019
Hoş geldin 11 ayın sultanı
560 Okunma.
03 Mayıs 2019
Hz. Hud’un mucizeleri
915 Okunma.
27 Nisan 2019
KÖR, SAĞIR VE ÇIPLAK
603 Okunma.
26 Nisan 2019
Üretim şart!
599 Okunma.
20 Nisan 2019
Hayvan sevgisinin önemi
608 Okunma.
10 Nisan 2019
Bilal: Heyye binlerce Hayye'den iyidr
543 Okunma.
06 Nisan 2019
Gazi’nin cesareti
559 Okunma.
05 Nisan 2019
Hz. Bilal’in hatası
930 Okunma.
29 Mart 2019
Görünüşe aldanma
630 Okunma.
22 Mart 2019
Zindan kuyusuna hapsedilen adam
621 Okunma.
16 Mart 2019
Sana ihsan ettim
617 Okunma.
09 Mart 2019
Velinin Gence Nasihatı
620 Okunma.
01 Mart 2019
Atatürk için gençler gelecek ve umut demekti
626 Okunma.
23 Şubat 2019
Bir kız isteme hikayesi
730 Okunma.
22 Şubat 2019
Mısır’daki Hazine
804 Okunma.
16 Şubat 2019
Denetim yapılmalı
597 Okunma.
15 Şubat 2019
Adana rahat bir nefes alsa…
622 Okunma.
09 Şubat 2019
Ulaşalmayacak hedef yoktur
646 Okunma.
19 Ocak 2019
Atatürk’ün yanına aldığı ilk er
1059 Okunma.
12 Ocak 2019
Adana mutfağı
676 Okunma.
11 Ocak 2019
Aşkın Gücü
720 Okunma.
25 Mart 2017
Meydanlar ısınırken...
3084 Okunma.
31 Ocak 2017
Dinimiz bize hoşgörüyü emreder
1055 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK’ÜN KİTAP OKUMAYA VERDİĞİ DEĞER
976 Okunma.
27 Ocak 2017
Kötülüktür vicdanı kapatan…
829 Okunma.
26 Ocak 2017
Atatürk’ün tarihe verdiği önem
6276 Okunma.
25 Ocak 2017
En büyük devrimleri Atatürk yaptı
979 Okunma.
23 Ocak 2017
Bir seçim yapmak…
803 Okunma.
22 Ocak 2017
Aşkın Gücü
921 Okunma.
20 Ocak 2017
Cumhuriyet kurulmadan önce ihanet diz boyuydu
854 Okunma.
19 Ocak 2017
Sözü önce akıl süzgecinden geçirmeliyiz
860 Okunma.
18 Ocak 2017
Hayvana işkence edenler cehennemin dibine gidecek!
878 Okunma.
16 Ocak 2017
Aklı kullanmayı bilmek…
778 Okunma.
15 Ocak 2017
Irgatın Türküsü
1007 Okunma.
13 Ocak 2017
Aşık uyuyunca
930 Okunma.
11 Ocak 2017
Güneş toplayan şair: Ülkü Tamer
1137 Okunma.
10 Ocak 2017
Hece’nin son kuşağı: Ahmet Muhip Dıranas
1303 Okunma.
09 Ocak 2017
İnceliklerin şairi Gülten Akın vicdandır
954 Okunma.
08 Ocak 2017
78 kuşağının en hüzünlü şairi: Ahmet Erhan
1176 Okunma.
06 Ocak 2017
Aşkın ve kavganın şairi: Adnan Yücel
1126 Okunma.
05 Ocak 2017
Aykırı şair: Ece Ayhan
1017 Okunma.
02 Ocak 2017
Özlemektir kastımız!
908 Okunma.
01 Ocak 2017
Duyulmamış duyguların tarihçisi…
849 Okunma.
Haber Yazılımı