SAKİNE AYHAN Bir teslimiyet öyküsü
Yazı Detayı
19 Nisan 2019 - Cuma 12:41 Bu yazı 701 kez okundu
 
Bir teslimiyet öyküsü
SAKİNE AYHAN
 
 

 

Akıl, insanoğlunun ne kadar akılsız olduğunu, acil ve zayıf olduğunu, ilim ise insanoğlunun ne kadar cahil olduğunu anlaması içindir.Bizim dinimiz de ilimi işaret eder.

Gönüller sultanı Hz. Mevla’nın Sebe Melikesi Belkıs’ın teslimeyetini anlattığı bu kıssa gerçekten de ders niteliğindedir. İşte o kıssa:

**

Hz. Davud'un oğlu Hz. Süleyman'ın kurduğu muhteşem krallığa şahitlik eder. Öyle ki Hz. Süleyman, babasından sınırları Mısır'dan Fırat'a kadar uzanan bir krallık devralmış ve kısa sürede hakimiyetini güçlendirmişti. Kendi yaşadığı dönemde öylesine büyük bir hakimiyet kurmuştu ki, Allah'a olan imanının ve üstün aklının kendisine kazandırdığı bu ihtişam, yüzyıllar sonra bile insanların hayranlığını ve dikkatini üzerine çekmeye devam etmektedir. Hz. Süleyman'ın hayatı, Allah'a gönülden iman eden bir müslümanın aklının  ne kadar fazla, ufkunun ne kadar geniş olduğunu bütün insanlığa gösteren çok çarpıcı bir delildir. Hz. Süleyman cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu ile kurduğu hakimiyeti, muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Ve bu saray döneminin en ileri tekniği kullanılarak üstün bir estetik anlayışı ile inşa edilmişti. Sarayında göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakıp etkileyen değerli eşyalar, benzersiz bir estetik anlayışı ile yerleştirilmişti. Elbette Hz. Süleyman'ın bu mekanı, görenlerde büyük hayranlık uyandırıyordu.

İnsanların bu saraydan bu kadar etkilenmelerinin nedeni ise, insan fitratına en uygun olan estetik anlayışını ve ortamı birden karşılarında görmeleri olmuştur. Zira Hz. Süleyman, yaptırdığı bu görkemli sarayı, imanın nuru ve onun getirdiği üstün bir akıl ile yaptırmıştı. Ve bir Müslümanın hangi çağda veya hangi şartlarda yaşarsa yaşasın Allah'ın kendisine verdiği imkanları en güzel şekilde kullanarak eşsiz bir mekan oluşturabileceğinin en güzel örneğini sergilemişti.Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Neml Suresi'nin bir çok ayeti, onunla aynı dönemde yaşayan bir kavmin yöneticisi olan Sebe Melikesi'nin Hz. Süleyman'ın ihtişamlı sarayını gördükten sonra ona biat ettiğinden bahseder. Hz. Süleyman, Sebe Melikesi Belkıs'ın varlığını kendisine haber getiren Hüdhüd sayesinde ögrenmişti.

Hüdhüd geldi ve dedi ki: "Senin kuşatamadığın (öğrenemediğin) şeyi, ben kuşattım ve sana Saba'dan kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki, ona her şeyden verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini, Allah'ı bırakıp da güneşe secde ederlerken buldum, şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir, böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur; bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar." (Neml Sûresi 22-24)

Bu bilginin üzerine Hz. Süleyman, Allah'ı ilah olarak kabul etmeyip güneşe secde eden ve şeytanın kendilerine süslü gösterdiği bir sistemi kabul eden Sebe halkını, imana davet etmek için onlara "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" başlayan bir mektup göndermişti. Ve tüm kavmi kendisine teslim olmaya çağırmıştı. "Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve 'şüphesiz Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla' (başlamakta)dır. (İçinde de:) "Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olarak gelin" diye (yazılmaktadır). (Neml Sûresi 30-31)

Sebe Melikesi o ana kadar hiç karşılasmadığı kadar kesin bir üslupla tüm hükümdarlığını kendisine katmasını isteyen Hz. Süleyman'ın, bu mektubu karşısında çok şaşırmıştı. Ve kendisini kesin olarak bozguna uğratacağından emin olduğu bu hükümdarı, kararından vazgeçirmek için ona yüklü hediyeler göndermek yolunu seçmişti. Ne var ki Allah'ın rızasını ve rahmetini hiç bir zaman maddî bir çıkara tercih etmeyen tüm peygamberler gibi Hz. Süleyman da, Sebe Melikesi Belkıs'ın hediyelerini geri çevirmiş ve elçileri vasıtasiyla ona ne kadar kararlı, onurlu ve Allah'a bağli olduğunu gösteren şöyle bir haber göndermişti:" Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman: "Sizler bana mal ile yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır; hayır, siz, hediyenizle sevinip öğünebilirsiniz" dedi. Sen onlara dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onların karşı koymaları mümkün değil ve biz onları ordan horlanmış asağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız." (Neml Sûresi 36-37)

Hz. Süleyman Sebe Melikesi Belkıs'a Allah'ın adı ile başladığı mektubunda kendi gücünün Yüce Rabbinden geldiğini ve asla yenilmeyecek bir kuvvete sahip olduğunu htirmişti. Nitekim Hz. Süleyman cinlerden, insanlardan oluşan, ona büyük bir teslimiyetle ve şevkle bağlı bir orduya sahipti. Öyle ki bu ordunun her üyesi Süleyman Aleyhisselamın bütün sözlerini büyük bir hoşnutlukla ve tam bir itaatle yerine getirmekteydi. Elbette Hz. Süleyman'in ordusunun tüm gücü Allah'tan gelmekteydi ve Allah'ın ordusu adetullaha uygun olarak her zaman üstün gelecekti.

Sebe Melikesi Belkıs, Hz. Süleyman'ın sarayına gittiğinde o güne kadar hiç görmediği büyük bir mülk ve zenginlikle karşılaşmıştı:

"Ona: ‘Köşke gir’ denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (Neml Sûresi 44)

Kendisi de bir zenginlik ve hakimiyete sahip olan Sebe Melikesi Belkıs, Hz. Süleyman'ın sarayına girince o güne kadar gördüğünden çok farklı bir estetik ve bir zenginlikle karşılaşmış ve ruhuna hitap eden büyük bir akla şahit olmuştur. Aslında Sebe Melikesi Belkıs'ın duyduğu hayranlık ve şaşkınlık içine girdiği saraya değil, Hz. Süleyman'ın aklınadır. Çünkü Belkıs'ın karılaştığı manzara, o dönemin şartlarında yapılabilecek en mükemmel eser olarak tarif edilebilecek en güzel yerdir.

Ayette de belirtildiği gibi camdan olan köşk zemini öylesine gerçekti ki, Sebe Melikesi Belkıs, ıslanmaması için eteklerini toplayarak ilerlemesi gerektiğini düşünmüştü. Sarayın muhteşemliği ve görkemi, müslümanların ruhlarında yaşadığı zenginliği yansıtıyordu.

Belkis'ın başka bir ülkenin hükümdari olmasına ve bu ülkenin en büyük servetine sahip olmasına rağmen Hz. Süleyman'ın yaşadığı mekandan ve onun zenginliğinden etkilenme nedeni de budur. Teknik olarak büyük servetler harcanan mekanlarda yaşamasına rağmen, pek çok kişi insan fitratının hoşlanacağı estetiği sağlayamayabilir. Oysa Hz. Süleyman'ın sarayının her köşesinde görülen zevk, akıl ve mükemmellik sadece servetle elde edilebilecek bir görünüm değildir. İste aradaki bu farkı daha sarayın girişini görür görmez anlayan Belkıs, böyle bir yeri meydana getiren akla ve o aklın üstünlüğüne hemen teslim olmuştur. Sebe melikesi Hz. Süleyman’ın  aklının sahibi olan yüce Allah'a iman ettiğini söylemiş ve müslümanlardan olmayı kabul etmiştir.

Hz. Süleyman ve onunla birlikte yaşayan müminler, Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük mülkü taşımaya layık ve ehil kimselerdi. Rabbine karşı son derece güzel ahlaklı, teslimiyetli ve mütevazi bir peygamber olan Hz. Süleyman, kendisine nimet olarak bahsedilen bu büyük zenginliği yine yalnızca Allah'ı razı etmek ve onların kalbini İslam'a ısındırmak için kullanıyordu. Pek çok peygamber de aynı Hz. Süleyman gibi insanlara dini tebliğ ederken halkın karşısına büyük bir zenginlikle çıkarak, onları etkileme yoluna gitmişti. Hazinenin başına getirilen Hz. Yusuf, kendisine büyük bir mülk verilen Hz. İbrahim, görenleri hayrete düşürecek kadar ihtişamli bir hakimiyete sahip olan Hz. Süleyman ve fakirken zengin kılınan Peygamberimiz Hz. Muhammed, yaşadıkları hayat boyunca bunun en güzel örneklerini sergilemişlerdir.

Peygamberlerin bu zenginliği ve yaşadıkları üstün ahlakı gören insanlar, hiç bir sistemin ya da ideolojinin kendilerine sunmadığı böyle bir maneviyatı ve maddi ihtişamı elde edebilmenin yolunu merak ediyorlardı. Bu nedenle İslamı henüz tanımayan insanlar, ilk başta bu zenginliğin sebebine ve gördükleri ahlaki yapısına karşı duydukları merakla İslama yaklasmışlardır. Ahlakî üstünlükleri ve tümüyle Allah yolunda kullandıkları zenginlikleriyle halkın kalbini İslamIa ısındıran peygamberler, böylece kısa sürede Allah'ın izniyle büyük kitlelere dini yaymayı başarmışlardır.

 
Etiketler: Bir, teslimiyet, öyküsü,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
07 Mayıs 2022
Sahte-cilik!
32 Okunma.
06 Mayıs 2022
Bir sonraki sefere!
13 Okunma.
02 Mayıs 2022
Sandık ne zaman gelir?
19 Okunma.
30 Nisan 2022
Bir farenin hikayesi!
10 Okunma.
29 Nisan 2022
Bayram!
8 Okunma.
27 Nisan 2022
Çok önemli!
12 Okunma.
23 Nisan 2022
Satılık arazi!
14 Okunma.
22 Nisan 2022
Yumurta!
13 Okunma.
20 Nisan 2022
İlk olacak proje ne?
11 Okunma.
19 Nisan 2022
Plan, program
11 Okunma.
16 Nisan 2022
Sinek yine yakacak!
20 Okunma.
15 Nisan 2022
Havaalanı ne olacak?
16 Okunma.
14 Nisan 2022
Bahaneler ve teğet!
14 Okunma.
12 Nisan 2022
Baskın seçim olur mu?
17 Okunma.
09 Nisan 2022
Hayat 20’den ibaret değil!
13 Okunma.
08 Nisan 2022
Asfaltla-ma…
12 Okunma.
07 Nisan 2022
Birinci gündem...
7 Okunma.
02 Nisan 2022
Yarım işler…
17 Okunma.
01 Nisan 2022
Üniversitenin peyniri!
11 Okunma.
30 Mart 2022
Yarına dair
11 Okunma.
26 Mart 2022
Kurtuluşun reçetesi…
16 Okunma.
25 Mart 2022
Üslup
7 Okunma.
23 Mart 2022
Kuyrukları azaltmak için…
14 Okunma.
19 Mart 2022
Şimdi şeker!
11 Okunma.
18 Mart 2022
Kendinize bir iyilik yapın.
10 Okunma.
17 Mart 2022
Konutlar neden uçuyor?
12 Okunma.
12 Mart 2022
En son
15 Okunma.
11 Mart 2022
Hayat pahalılığı ile mücadele…
10 Okunma.
09 Mart 2022
Teker döndükçe
15 Okunma.
05 Mart 2022
Üstgeçit
15 Okunma.
04 Mart 2022
Para ve güven
6 Okunma.
26 Şubat 2022
Sporun kaybedeni olur mu?
9 Okunma.
25 Şubat 2022
Kadın kooperatifleri
8 Okunma.
24 Şubat 2022
Savaşın kazananı olur mu?
17 Okunma.
19 Şubat 2022
Maydanoz enflasyonu!
25 Okunma.
18 Şubat 2022
EYT sorunu çözülür mü?
15 Okunma.
16 Şubat 2022
Dara düşen vatandaş…
8 Okunma.
12 Şubat 2022
Ekonomi sınavı…
18 Okunma.
11 Şubat 2022
Eğitim için…
10 Okunma.
10 Şubat 2022
Sokak canları…
14 Okunma.
05 Şubat 2022
Enflasyon…
16 Okunma.
04 Şubat 2022
Yangın alanlarında fidanlar yeşerecek
7 Okunma.
01 Şubat 2022
Rütbe-i aklı eserinde…
10 Okunma.
29 Ocak 2022
Lüksemburg’a ne zaman ulaşırız?
20 Okunma.
28 Ocak 2022
Afet ve koordinasyon…
10 Okunma.
22 Ocak 2022
19 tüp…
19 Okunma.
21 Ocak 2022
Dönüp dolaşıp
9 Okunma.
15 Ocak 2022
Roman ekonomisi…
21 Okunma.
14 Ocak 2022
Batak…
20 Okunma.
11 Ocak 2022
Güven ve düzen!
17 Okunma.
08 Ocak 2022
Rüya bu?
22 Okunma.
07 Ocak 2022
Mülakat kalkar mı?
21 Okunma.
04 Ocak 2022
Cepten yemek!
20 Okunma.
01 Ocak 2022
Gıdada düşüş
22 Okunma.
31 Aralık 2021
Bitsin…
13 Okunma.
28 Aralık 2021
Yarın için bugün…
22 Okunma.
25 Aralık 2021
İki ayı bulur…
28 Okunma.
24 Aralık 2021
Dondur-ma!
25 Okunma.
18 Aralık 2021
Emekli ve adalet
30 Okunma.
17 Aralık 2021
Eğitime dair…
28 Okunma.
15 Aralık 2021
Çare tükenmez!
25 Okunma.
14 Aralık 2021
İstemez misiniz?
25 Okunma.
11 Aralık 2021
Seçim var
27 Okunma.
10 Aralık 2021
Tamirat
13 Okunma.
08 Aralık 2021
Kıymet bilmek!
20 Okunma.
07 Aralık 2021
Hayat kısa...
34 Okunma.
04 Aralık 2021
Kim kaygılı değil!
21 Okunma.
03 Aralık 2021
Adana’nın hali…
18 Okunma.
27 Kasım 2021
Şiddeti önlemek
33 Okunma.
26 Kasım 2021
Galeri
17 Okunma.
20 Kasım 2021
Sporcu
35 Okunma.
19 Kasım 2021
Çocuklar
15 Okunma.
13 Kasım 2021
Sahtekarlık sektörü!
36 Okunma.
12 Kasım 2021
TRT payı mı, KDV mi!
15 Okunma.
06 Kasım 2021
Gıda fiyatları
33 Okunma.
05 Kasım 2021
Kırmızı’ya dikkat!
19 Okunma.
02 Kasım 2021
Pandeminin zararı
29 Okunma.
30 Ekim 2021
Bu taktiği bırakın!
44 Okunma.
29 Ekim 2021
29 Ekim ve Otopark sorunu!
29 Okunma.
28 Ekim 2021
Seçim gezileri!
19 Okunma.
23 Ekim 2021
Sistem yoksa!
45 Okunma.
22 Ekim 2021
Hayırlı olsun!
37 Okunma.
16 Ekim 2021
Kaç kalem
37 Okunma.
15 Ekim 2021
İşveren olmak…
17 Okunma.
11 Ekim 2021
Ekonomik gösterge…
35 Okunma.
09 Ekim 2021
Adana ihya olur mu?
43 Okunma.
08 Ekim 2021
Sanat Meydanı!
18 Okunma.
02 Ekim 2021
Öngörü-süzlük
43 Okunma.
01 Ekim 2021
Teşekkür var…
40 Okunma.
27 Eylül 2021
Topla da gel!
33 Okunma.
25 Eylül 2021
Kendinizi sağlama alın
45 Okunma.
24 Eylül 2021
Laf ve peynir gemisi
19 Okunma.
18 Eylül 2021
Öğrencilere burs meselesi
54 Okunma.
17 Eylül 2021
Üretim desteği nerede?
19 Okunma.
15 Eylül 2021
Adam başı borcumuz!
26 Okunma.
14 Eylül 2021
Sistem error...
36 Okunma.
11 Eylül 2021
Boş işler değil…
46 Okunma.
10 Eylül 2021
Duymayın, duymayın!
18 Okunma.
07 Eylül 2021
Memleketi kurtarmak!
35 Okunma.
04 Eylül 2021
Sarıçam yaşadı!
31 Okunma.
03 Eylül 2021
Kiralara ne oluyor?
16 Okunma.
01 Eylül 2021
Seçime kadar gider!
48 Okunma.
28 Ağustos 2021
Sorunları dinlemek
36 Okunma.
27 Ağustos 2021
Aramak zor!
21 Okunma.
25 Ağustos 2021
İthalata gerek kalmadı
25 Okunma.
24 Ağustos 2021
Adana’da durum ne?
34 Okunma.
21 Ağustos 2021
Yemeğe rağbet
43 Okunma.
20 Ağustos 2021
İki uyarı!
26 Okunma.
19 Ağustos 2021
Hastane
35 Okunma.
17 Ağustos 2021
MHP’nin üretici adımı!
43 Okunma.
14 Ağustos 2021
Dolaylı olarak
31 Okunma.
13 Ağustos 2021
Bir teklif!
24 Okunma.
12 Ağustos 2021
Ne istedi ne buldular!
21 Okunma.
07 Ağustos 2021
Üst geçitler
43 Okunma.
06 Ağustos 2021
Dikkatli olmak lazım!
28 Okunma.
05 Ağustos 2021
Kişisel gelişim!
28 Okunma.
03 Ağustos 2021
Yarınlar sizsiniz…
47 Okunma.
31 Temmuz 2021
Söylentiler…
34 Okunma.
30 Temmuz 2021
En fazla emekli getiren kazanır!
51 Okunma.
28 Temmuz 2021
Tozlu yollar
47 Okunma.
24 Temmuz 2021
Üreticiyi görün...
49 Okunma.
23 Temmuz 2021
Dinlenmek
36 Okunma.
17 Temmuz 2021
Toplu sözleşme
46 Okunma.
16 Temmuz 2021
Temizlik
25 Okunma.
14 Temmuz 2021
Hayat
52 Okunma.
12 Temmuz 2021
Karataş ve Yumurtalık
51 Okunma.
10 Temmuz 2021
Eğitim-sizlik!
31 Okunma.
09 Temmuz 2021
Unutmayın!
15 Okunma.
05 Temmuz 2021
Adana için!..
53 Okunma.
03 Temmuz 2021
Hamdım, piştim, yandım!
37 Okunma.
02 Temmuz 2021
Satış!
40 Okunma.
01 Temmuz 2021
Nerden kıssak!
26 Okunma.
30 Haziran 2021
Isıtmak değil, soğutmak pahalı!
38 Okunma.
29 Haziran 2021
Halk günlerinin önemi!
47 Okunma.
26 Haziran 2021
Çevre yolları!
54 Okunma.
25 Haziran 2021
Adana’nın geleceği!
24 Okunma.
22 Haziran 2021
Aslan’ın payı!
55 Okunma.
19 Haziran 2021
Adana ve gelişim
49 Okunma.
18 Haziran 2021
Ekonomi üzerine…
26 Okunma.
16 Haziran 2021
Yanınızda biri var!
47 Okunma.
15 Haziran 2021
Tarım kurtulursa memleket kurtulur mu?
25 Okunma.
12 Haziran 2021
Telefon
52 Okunma.
11 Haziran 2021
Yerli otomobil
31 Okunma.
10 Haziran 2021
Çocuk ve çalışmak
45 Okunma.
09 Haziran 2021
Zamanı dikkatli kullanmak
65 Okunma.
05 Haziran 2021
Sinanpaşa
58 Okunma.
05 Haziran 2021
Ekonomiye dair…
33 Okunma.
03 Haziran 2021
Süt tozu için yeterli tesis var mı?
53 Okunma.
02 Haziran 2021
Peköz haksız mı?
51 Okunma.
29 Mayıs 2021
Ne olacak bu doların hali?
66 Okunma.
28 Mayıs 2021
İnanmayın!
54 Okunma.
27 Mayıs 2021
Genç işsizlik
33 Okunma.
26 Mayıs 2021
Bence biz
92 Okunma.
25 Mayıs 2021
Hiçsizlik şiiri
97 Okunma.
21 Mayıs 2021
Değişen gündeme rağmen
132 Okunma.
13 Mayıs 2021
Havadan sudan (!)
149 Okunma.
08 Mayıs 2021
Tek başına iktidar!
155 Okunma.
07 Mayıs 2021
Sinek üretimi!
87 Okunma.
01 Mayıs 2021
17 günlük kapanma
191 Okunma.
30 Nisan 2021
Önemli bir konu!
76 Okunma.
24 Nisan 2021
Verimsiz
214 Okunma.
23 Nisan 2021
Gelecek 23 Nisan
157 Okunma.
17 Nisan 2021
Sana ihtiyacımız var
234 Okunma.
16 Nisan 2021
Güneş
128 Okunma.
10 Nisan 2021
e-ticaret mi!
1058 Okunma.
09 Nisan 2021
Motivasyon
156 Okunma.
03 Nisan 2021
Tokat!
774 Okunma.
02 Nisan 2021
Yavaş gidiyor
164 Okunma.
01 Nisan 2021
Vaziyet-i Umumi!
390 Okunma.
27 Mart 2021
TÜED’de seçim ne zaman?
1250 Okunma.
26 Mart 2021
Seyhan’da bir kongre!
212 Okunma.
20 Mart 2021
Trafik sorunu
1285 Okunma.
19 Mart 2021
İnip- çıkmalar ve erken seçim
219 Okunma.
13 Mart 2021
Bu haber sevindirmez mi?
493 Okunma.
12 Mart 2021
Sosyal yardım!
251 Okunma.
06 Mart 2021
Görüşme
405 Okunma.
05 Mart 2021
Mutasyon…
279 Okunma.
27 Şubat 2021
Haber mi?
500 Okunma.
26 Şubat 2021
Bu denklem çözülür mü?
233 Okunma.
20 Şubat 2021
Birliktelik
360 Okunma.
19 Şubat 2021
Yeter!
253 Okunma.
13 Şubat 2021
Dalga mı geçiyorsunuz?
368 Okunma.
12 Şubat 2021
Kırmızı ışık
243 Okunma.
05 Şubat 2021
TÜED yarışı
369 Okunma.
30 Ocak 2021
İlmi siyaset!
295 Okunma.
29 Ocak 2021
Zulüm!
250 Okunma.
23 Ocak 2021
Borç sarmalı (!)
334 Okunma.
22 Ocak 2021
Feryat!
256 Okunma.
16 Ocak 2021
Hayrola!
392 Okunma.
15 Ocak 2021
Seyyanen!
236 Okunma.
09 Ocak 2021
Eğitimin kaybı ne kadar!
337 Okunma.
08 Ocak 2021
Yeni şeyler…
232 Okunma.
02 Ocak 2021
Yağmurdan haber var mı?
381 Okunma.
01 Ocak 2021
Rutin
273 Okunma.
26 Aralık 2020
Kış geldi!
328 Okunma.
25 Aralık 2020
Gündemden sakın kopmayın!
240 Okunma.
19 Aralık 2020
Ekonomi
387 Okunma.
18 Aralık 2020
Kuru ekmek…
297 Okunma.
11 Aralık 2020
Bitecek bitecek!
398 Okunma.
05 Aralık 2020
Her günümüz
313 Okunma.
04 Aralık 2020
Sorun!
260 Okunma.
28 Kasım 2020
AK Parti ve MHP’liler de böyle düşünüyorsa!
338 Okunma.
27 Kasım 2020
Kemer sıkma…
273 Okunma.
21 Kasım 2020
Belediye iştirakleri…
371 Okunma.
20 Kasım 2020
Mantık bu!
284 Okunma.
14 Kasım 2020
Bu memleket…
368 Okunma.
13 Kasım 2020
Girne!...
436 Okunma.
06 Kasım 2020
Yarım bırakmayın!
320 Okunma.
31 Ekim 2020
Tansiyon…
308 Okunma.
30 Ekim 2020
Yeni birşeyler söyleyemem!
246 Okunma.
24 Ekim 2020
Plansızlık!
393 Okunma.
23 Ekim 2020
Bir başlıyor bir duruyor!
267 Okunma.
17 Ekim 2020
Seçim 2023 Haziran’ında!
361 Okunma.
16 Ekim 2020
Çıkarmıyız!
255 Okunma.
03 Ekim 2020
Kahvehane kültürünü yenebilir misiniz?
374 Okunma.
02 Ekim 2020
İkinci el!
270 Okunma.
12 Eylül 2020
Zamlardan haberiniz var mı?
492 Okunma.
11 Eylül 2020
Benim mıntıkam!
290 Okunma.
05 Eylül 2020
Ormanları yakmayın!
385 Okunma.
05 Eylül 2020
Gondola sahip çıkamadık!
253 Okunma.
29 Ağustos 2020
Anıt ağaç yaşlandı!
485 Okunma.
22 Ağustos 2020
Denetimi kim yapacak!
461 Okunma.
21 Ağustos 2020
320 milyar metreküp doğalgaz bulduk!
273 Okunma.
18 Ağustos 2020
Burası önemli!
394 Okunma.
17 Ağustos 2020
Yarın çok geç olmasın…
323 Okunma.
14 Ağustos 2020
Sarıçam Deresi ıslah edilir mi?
418 Okunma.
11 Ağustos 2020
Adana’nın sorunları ne zaman biter?
397 Okunma.
07 Ağustos 2020
Güneş yeniden doğarsa!
438 Okunma.
07 Ağustos 2020
Ekonomi nereye gidiyor?
300 Okunma.
29 Temmuz 2020
Gönlümüz seninle Şimşek!
418 Okunma.
27 Temmuz 2020
Yatırım biter mi?
338 Okunma.
20 Temmuz 2020
Hayırlı olsun!
449 Okunma.
14 Temmuz 2020
Paylaşımcılıksız, bencil!
452 Okunma.
06 Temmuz 2020
Dardayım eyyy!
599 Okunma.
01 Temmuz 2020
Kitap okumanın tam zamanı
342 Okunma.
30 Haziran 2020
Herkes işini yapsa!
325 Okunma.
24 Haziran 2020
Ah Dünya ah!
393 Okunma.
17 Haziran 2020
Üzümün çöpü altının gramı!
460 Okunma.
10 Haziran 2020
6,2 kilo balık yemişsiniz haberiniz var mı?
394 Okunma.
22 Nisan 2020
Bu beladan nasıl kurtuluruz?
719 Okunma.
15 Nisan 2020
Hayatımız askıda kaldı!
430 Okunma.
08 Nisan 2020
OH OLSUN İLE BİR YERE VARAMAZSINIZ!
457 Okunma.
01 Nisan 2020
Bir iş sahibi olmanın yolu var!
399 Okunma.
28 Mart 2020
Tiyatro günü ertelendi
373 Okunma.
27 Mart 2020
Koronavirüslü hayat su tüketimini artırdı aman dikkat!
329 Okunma.
26 Mart 2020
Meslek örgütleri neden önemli!
362 Okunma.
21 Mart 2020
Tıkış tıkış tedbir!
423 Okunma.
20 Mart 2020
PARAMPARÇA…
353 Okunma.
19 Mart 2020
Tebrik etmek gerekmez mi?
361 Okunma.
18 Mart 2020
İnsan hayatı!
347 Okunma.
13 Mart 2020
Tedbiri elden bırakmayın
464 Okunma.
07 Mart 2020
Sivrisinekten dert yanmanın vakti geliyor!
396 Okunma.
06 Mart 2020
Hayali kahramanlar!
338 Okunma.
29 Şubat 2020
O çalışma sürüyor mu?
416 Okunma.
22 Şubat 2020
Bilinçli tüketici olmalısınız!
408 Okunma.
14 Şubat 2020
ÜRETİM EKONOMİSİ ZORUNLULUKTAN DA ÖTEDİR
373 Okunma.
08 Şubat 2020
MECNUN’LUK…
632 Okunma.
07 Şubat 2020
BİZ GİDERİZ TERSİNE ...
489 Okunma.
01 Şubat 2020
İNSANIN KAFASI KARIŞIYOR
397 Okunma.
25 Ocak 2020
CHP KONGRELERİ
428 Okunma.
18 Ocak 2020
İHTİYACIMIZ OLAN SADECE BİRAZ SEVGİ
382 Okunma.
17 Ocak 2020
SİNYALİZASYON SORUNU
384 Okunma.
10 Ocak 2020
En büyük zararı kendimize veriyoruz
425 Okunma.
04 Ocak 2020
GERÇEK ENFLASYON
436 Okunma.
03 Ocak 2020
emekli ve memur hüsrana uğradı
333 Okunma.
31 Aralık 2019
BAKIŞ AÇISI
434 Okunma.
21 Aralık 2019
Hayal kırıklığı
481 Okunma.
14 Aralık 2019
Çare üretim ekonomisine geçmek
422 Okunma.
30 Kasım 2019
ÖFKEYİ YENMEK
482 Okunma.
29 Kasım 2019
EĞİTİMSİZLİK EN TEHLİKELİ SİLAHTIR
382 Okunma.
16 Kasım 2019
Kötüler hep ister ama fedakarlığa yanaşmaz
496 Okunma.
09 Kasım 2019
KURAN’IN YOL GÖSTERİCİLİĞİ
435 Okunma.
08 Kasım 2019
O sevgi bitmez
390 Okunma.
02 Kasım 2019
ÇARE VAR
486 Okunma.
01 Kasım 2019
HER İŞ ZAMANINDA YAPILMALI
398 Okunma.
26 Ekim 2019
BAKIŞ AÇISI
579 Okunma.
25 Ekim 2019
DURUM VAHİM
421 Okunma.
18 Ekim 2019
SORUNLAR
459 Okunma.
12 Ekim 2019
SULTAN MAHMUT VE HIRSIZLAR
586 Okunma.
11 Ekim 2019
Sanatsız kalmayın
442 Okunma.
05 Ekim 2019
Hz. Nuh ve oğlu
828 Okunma.
28 Eylül 2019
ADANA’NIN HALİNE BAK
453 Okunma.
27 Eylül 2019
DEMOKRASİNİN ÖNEMİ
436 Okunma.
21 Eylül 2019
Atatürk’ün yolundan gitsek kadına şiddet bu kadar artmazdı
441 Okunma.
20 Eylül 2019
Adana’nın tadı yok
451 Okunma.
14 Eylül 2019
ÇOCUĞU OLUĞA KAYAN KADIN
535 Okunma.
13 Eylül 2019
Teröre hayır
485 Okunma.
07 Eylül 2019
BES üzerine…
479 Okunma.
06 Eylül 2019
Asgari ücret eridikçe eridi
460 Okunma.
31 Ağustos 2019
İhtiyacımız var
495 Okunma.
30 Ağustos 2019
Türkülerimiz…
515 Okunma.
24 Ağustos 2019
Kaldırımlar işgal altında
539 Okunma.
23 Ağustos 2019
Okuyalım
499 Okunma.
17 Ağustos 2019
Atatürk ve kadın
618 Okunma.
16 Ağustos 2019
Hz. Mevlana’nın Mesnevi’sindeki bu kıssa işte buna güzel bir örnektir:
1084 Okunma.
03 Ağustos 2019
Mecnun köpeği niye öptü?
854 Okunma.
02 Ağustos 2019
İşçiye kara bayram olmasın
462 Okunma.
27 Temmuz 2019
Doğayı koruyalım
589 Okunma.
26 Temmuz 2019
Mustafa Kemal’in yaptığı ilk yenilik
481 Okunma.
20 Temmuz 2019
Demokrasinin değerini bilmek gerek
472 Okunma.
19 Temmuz 2019
Bilgin ile gemici
530 Okunma.
13 Temmuz 2019
Allah’ın kulu ve allah’ın sopası
533 Okunma.
12 Temmuz 2019
ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK
507 Okunma.
06 Temmuz 2019
Başkalarına güvenip iş yapmak…
585 Okunma.
05 Temmuz 2019
Atatürk’ün atının hastalığı
538 Okunma.
29 Haziran 2019
KAYGILAR İNSANI BİTİRİR
511 Okunma.
28 Haziran 2019
AÇ OLANIN HALİ
526 Okunma.
22 Haziran 2019
Bir deve ile farenin hikayesi
612 Okunma.
15 Haziran 2019
Adana’da yok yok!
629 Okunma.
08 Haziran 2019
BENZERLİKLER
521 Okunma.
01 Haziran 2019
AğzınaYılan Kaçan Adam
568 Okunma.
31 Mayıs 2019
Aynanın arkasındakiler ve ezbere konuşanlar...
772 Okunma.
11 Mayıs 2019
Ramazan ayının önemini bilelim
639 Okunma.
10 Mayıs 2019
Yılancının duası
760 Okunma.
04 Mayıs 2019
Hoş geldin 11 ayın sultanı
602 Okunma.
03 Mayıs 2019
Hz. Hud’un mucizeleri
1460 Okunma.
27 Nisan 2019
KÖR, SAĞIR VE ÇIPLAK
678 Okunma.
26 Nisan 2019
Üretim şart!
637 Okunma.
20 Nisan 2019
Hayvan sevgisinin önemi
651 Okunma.
10 Nisan 2019
Bilal: Heyye binlerce Hayye'den iyidr
589 Okunma.
06 Nisan 2019
Gazi’nin cesareti
603 Okunma.
05 Nisan 2019
Hz. Bilal’in hatası
1037 Okunma.
29 Mart 2019
Görünüşe aldanma
678 Okunma.
22 Mart 2019
Zindan kuyusuna hapsedilen adam
666 Okunma.
16 Mart 2019
Sana ihsan ettim
658 Okunma.
09 Mart 2019
Velinin Gence Nasihatı
665 Okunma.
01 Mart 2019
Atatürk için gençler gelecek ve umut demekti
668 Okunma.
23 Şubat 2019
Bir kız isteme hikayesi
784 Okunma.
22 Şubat 2019
Mısır’daki Hazine
877 Okunma.
16 Şubat 2019
Denetim yapılmalı
634 Okunma.
15 Şubat 2019
Adana rahat bir nefes alsa…
673 Okunma.
09 Şubat 2019
Ulaşalmayacak hedef yoktur
694 Okunma.
19 Ocak 2019
Atatürk’ün yanına aldığı ilk er
1514 Okunma.
12 Ocak 2019
Adana mutfağı
724 Okunma.
11 Ocak 2019
Aşkın Gücü
766 Okunma.
25 Mart 2017
Meydanlar ısınırken...
3129 Okunma.
31 Ocak 2017
Dinimiz bize hoşgörüyü emreder
1086 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK’ÜN KİTAP OKUMAYA VERDİĞİ DEĞER
1138 Okunma.
27 Ocak 2017
Kötülüktür vicdanı kapatan…
859 Okunma.
26 Ocak 2017
Atatürk’ün tarihe verdiği önem
8575 Okunma.
25 Ocak 2017
En büyük devrimleri Atatürk yaptı
1017 Okunma.
23 Ocak 2017
Bir seçim yapmak…
822 Okunma.
22 Ocak 2017
Aşkın Gücü
984 Okunma.
20 Ocak 2017
Cumhuriyet kurulmadan önce ihanet diz boyuydu
913 Okunma.
19 Ocak 2017
Sözü önce akıl süzgecinden geçirmeliyiz
934 Okunma.
18 Ocak 2017
Hayvana işkence edenler cehennemin dibine gidecek!
922 Okunma.
16 Ocak 2017
Aklı kullanmayı bilmek…
799 Okunma.
15 Ocak 2017
Irgatın Türküsü
1054 Okunma.
13 Ocak 2017
Aşık uyuyunca
1049 Okunma.
11 Ocak 2017
Güneş toplayan şair: Ülkü Tamer
1282 Okunma.
10 Ocak 2017
Hece’nin son kuşağı: Ahmet Muhip Dıranas
1426 Okunma.
09 Ocak 2017
İnceliklerin şairi Gülten Akın vicdandır
997 Okunma.
08 Ocak 2017
78 kuşağının en hüzünlü şairi: Ahmet Erhan
1387 Okunma.
06 Ocak 2017
Aşkın ve kavganın şairi: Adnan Yücel
1191 Okunma.
05 Ocak 2017
Aykırı şair: Ece Ayhan
1100 Okunma.
02 Ocak 2017
Özlemektir kastımız!
951 Okunma.
01 Ocak 2017
Duyulmamış duyguların tarihçisi…
900 Okunma.
Haber Yazılımı