Gürer: “Eğitimin kalitesi düştü”

GÜNDEM 04.07.2024 - 12:26, Güncelleme: 04.07.2024 - 12:26 2843 kez okundu.
 

Gürer: “Eğitimin kalitesi düştü”

Gürer, “Öğretmen meslek kanununa tüm öğretmen dernek ve sendikaları karşı iken neden çıkarılıyor”
Gürer: “Öğretmene şiddet kabul edilemez”   Gürer: “Köy okulları açılmalıdır” CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim,kültür,Gençlik ve Spor komisyonunda görüşülmekte olan Öğretmenler meslek kanun teklifi ile ilgili yaptığı konuşmada , 5 milyona yakın, aileleriyle birlikte öğretmen camiasını ilgilendiren teklifin farklı dünya görüşüne sahip öğretmen sendikaları ya da temsilcilerini dinlediğinde hepsinin kanununa karşı olduğunu ve Böyle olunca, bu kanun kimin talebi doğrultusunda çıkıyor, niye çıkıyor?” Diye sordu.Gürer”Eğitim sistemi o hâle geldi ki öğretmeni, idarecisi, hizmetlisi sorunlu kılındı ve bugün eğitim alanlar, okullarını bitirip diploma sahibi olduklarında yalnız diplomadan ibaret duruma geldiler. Farklı bilgilere erişimde sıkıntı var, eğitimin kalitesi düştü.”dedi. ÇALIŞANLAR SORUNU VAR CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “öğretmenlerle ilgili sorun konuşulurken okul bir bütünlüktür, idarecilerin sorunları ya da oradaki hizmetlinin sorunları çok gündeme gelmedi. Bugün okullarda tanım olarak "hademe" denmesine rağmen, öğrencinin okul ilişkisinde önemli unsur olan hizmetliler ya Toplum Yararı Projesi kapsamında alınıp bir yıl sonra işten çıkarılıyor ya da on ay çalıştırılıp iki ay işsiz bırakılarak okulla bütünlüğü sağlanmıyor. Okulların bahçelerine gidin, bizim çocukluğumuz yıllarında çimlerin olduğu, ağaçların olduğu okullar  bahçeleri kurumuş, bakımsız. Okulların bakımları belediyelere kalmış. Sistem olarak o okullarda spor etkinliği, tiyatro, münazara, çocuğun gelişimine yönelik etkinlikler de önemli ölçüde ortadan kalkmış” diye konuştu. ÖĞRETMEN ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ Gürer”öğretmenin tanımına kadrolu, vekil, ücretli, sözleşmeli, aday, geçici, atanamayan, PICTES, usta öğretici, özel okul öğretmeni; hepsinde statü farklılığı var. Aldıkları ücrete göre giyimlerine bakarak, hangi öğretmenin kim olduğunu çıkarabilirsiniz. Böylesine parçalı bir yapıdan eğitimin bütünlüğü içinde onların iyi eğitim vermelerini sağlamanız da olası değil.      Öğretmenlik bir iş gibi görülmemeli. Öğretmen, o aldığı öğrenciyi geliştiren, yaşama hazırlayan ve aile saygınlığı içinde farklı boyutta konuları yorumlayarak örnek olan kişidir. Eski Türkiye'de öğretmene şiddeti konuşmak şöyle dursun, öğretmeni görünce "Hata yapar mıyım?" diye okul dışında dahi öğretmenin göremeyeceği yerlere çekilen nesilden geliyoruz biz. Öğretmenin saygınlığı bu hâle nasıl düşürüldü? Öğretmenin özlük haklarında bu kadar gerileme nasıl sağlandı? Öğretmenlerin kendi yaşamlarında sorunlu  hâle getirmeleri nasıl gerçekleşti? “ dedi.     KÖY OKULLAR AÇILMALIDIR CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer”Sayın Cumhurbaşkanı, 6 bin köy okulunun seçimlerden önce açılacağını söyledi. kırsaldaki göçle Türkiye'nin geleceğini karartıyoruz, tarımı bitiriyoruz; bu anlamda büyük bir eksiklik var. Köy okulları açılacağı söylendi Cumhuriyet Halk Partisi köy okullarını açacağını taahhüt etmişti. Sonra ne oldu? Köy okullarının açılacağını beklerken köy okulları geçen yıl... Bizim bölgemizde ortaokullar dâhil 10 okul kapandı, bu yıl da yeni tebliğler gitmiş, artık köyde okul yok.  Kırsalda okulların kapanması, sorunların farklı alanlarda da gerçekleşmesine neden oluyor. "Taşımalı eğitim" diye bir sistem var, taşımalı eğitimde çocuk erken saatte arabaya biniyor, başka okula gidiyor, yolda uyukluyor; oraya gidiyor, verimliliği yok; yemek, doğru dürüst beslenme sağlanmıyor ama bunun yanında ailenin okul ilişkisi de ortadan kalkıyor. Aile-okul ilişkisinin ortadan kalkması öğrencinin verimli bir eğitim almasının önünü kesiyor. Kesinlikle bu işten bir an önce vazgeçilip köy okullarında öğrenci 2 öğrenci kalsa  dahi o okul açılmalı ki oraya dönüşün yolu sağlansın. “ diye konuştu.” Diye konuştu. BAKAN DEĞİŞTİKÇE UYGULAMA DEĞİŞİYOR CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer “öğretmenlerin içinde bulunduğu koşullarda aldıkları ücretle iyi bir yaşam sürdürmeleri olası değil ama Sayın Başkan, biraz evvel sizin ifadelerinizde de çıkardığım bir durum var. Mesela, rehber öğretmenlerle ilgili dedinîz ki: "Benden sonra bu değişti." Yani, siz de şunu kabul ediyorsunuz ki, sizden sonra, ondan sonra, her bakandan sonra değişen uygulamalar var. Bugün de buraya getirilen teklifte de sizin içinize bazı konuların sinmediğini ben sizin satır arası konuşmalarınızdan saptadım. Demek ki milletvekili arkadaşlarımız bakanlardan bilgi almışlar ama sizden bu konuda görüş almamışlar, ben öyle hissettim; belki yanlış, belki doğru, onu bilemiyorum.” Dedi. KANUN TEKLİFİ YETERSİZ GERİ ÇEKİN  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kanun teklifinde yer alan eksikliklere de değindi.Gürer “öğretmen ve eğitim yöneticilerinin alan dışında farklı alanlarda göreve zorlanması insan haklarıyla ilgili de düşündüğümüz zaman bir olumsuzluk diye görüyorum; bu kanunda böyle bir düzenlemeye gidiliyor. Öğretmen çalışma saatlerinin belirlenirken alan branş özellikleri dikkate alınarak bu anlamda da çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.      Yardımlaşma sandıklarına katılımın isteğe bağlı olması sağlanmalı. Ayrıca Aile Birliği olmazsa çoğu okulda temizlikle ilgili, malzeme dahi alınamaz durumda bir sisteme dönüştü. Okulların hijyen yapılarının da problemli olduğunu belirtmekte yarar var.      Özel eğitimde görev alan öğretmenlerin mesleki riskleri, yıpranmaları, ücretleri, hakları ve sorumlulukları açısından güvence sağlanmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Meslek kanunu emeklilik sonrasını da kapsamalı, bu anlamda düzenlemenin eksik olduğunu görüyoruz. Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir düzenlemeden çok öğretmenleri zaptürapt altına almayı, daha çok disiplini getirmeyi hedefleyen bir düzenleme.  Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen dışında il millî eğitim müdürü, şube müdürü, eğitim müfettişi ve eğitim uzmanları, memuriyette uzman öğretmen için öngörülen süreyi tamamlayanlara, uzman öğretmen için öngörülen hakları, tazminatları vermiyorsunuz. Bunların hepsini siz atadınız, çoğunluğu da sizlere yakın insanlar, bu insanların hakkını dahi korumuyorsunuz, bu mağduriyetin de ortadan kaldırılmasını sağlayın. Eğitimin kendi içindeki sorunları dışında burada genelde bir özlük haklarına yönelik de düzenleme olmadığı için yasa teklifinin geri çekilip daha bütünleştirici, sendikaların, derneklerin, öğretmen örgütlerinin ve bu işe kafa yoranların da görüşleri alınarak düzenlenmesini sağlayın.  akademi tutkusu da nasıl ortaya çıktı.Adalet Akademisi, Millî Savunma Akademisi, Diyanet Akademisi derken bu işlerle ilgili işlevi olan kurumlar bir yerde devre dışı bırakılıp yeni bir akademi anlayışı geliştiriliyor. Öğretmen okulu varken öğretmen okulunda yetişen öğretmenlerin verimliliği ve başarısı sonraki süreçte gelen okullarda sağlanamadı. O anlamda bu değişkenliklerin de içerik olarak niye bu şekilde düzenlendiğini de birazcık düşünmek gerekiyor.      O anlamda, bu yükseköğretim kurumlarında amaçlanan değişimlerin de amaca hizmet edecek, bilgi verebilir bütünsellikte olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi.  PICTES ÖĞRETMENLER KADRO VERİLMELİDİR Gürer PICTES öğretmenleri sorunlarını da gündeme getirdi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “PICTES öğretmenleri 657'ye tabi bunları çalıştırıyorsunuz. Proje elemanı olarak değerlendiriyorsunuz ama öğretmen işlevi gösteriyorsunuz. Sonra bunların yasal olarak cezada 657'ye tabi, uygulamada ise proje öğretmeni olarak değerlendiriyorsunuz tanımı öğretmen olan bunlara niye kadro verilmiyor? bu kanunun içinde bunları da değerlendirin. PİKTES öğretmenlerden 5 bin kişi civarında kadro bekleyenler var, kadro haklarını verin. Usta öğreticilerin bu konudaki serzenişlerini dikkate alın, onlarla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirin. Öğretmenlik mesleğine girişten emekliliğe kadar ve emeklilik sonrasını da içerecek özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirin. “ diye konuştu.  
Gürer, “Öğretmen meslek kanununa tüm öğretmen dernek ve sendikaları karşı iken neden çıkarılıyor”

Gürer: “Öğretmene şiddet kabul edilemez”

 

Gürer: “Köy okulları açılmalıdır”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim,kültür,Gençlik ve Spor komisyonunda görüşülmekte olan Öğretmenler meslek kanun teklifi ile ilgili yaptığı konuşmada , 5 milyona yakın, aileleriyle birlikte öğretmen camiasını ilgilendiren teklifin farklı dünya görüşüne sahip öğretmen sendikaları ya da temsilcilerini dinlediğinde hepsinin kanununa karşı olduğunu ve Böyle olunca, bu kanun kimin talebi doğrultusunda çıkıyor, niye çıkıyor?” Diye sordu.Gürer”Eğitim sistemi o hâle geldi ki öğretmeni, idarecisi, hizmetlisi sorunlu kılındı ve bugün eğitim alanlar, okullarını bitirip diploma sahibi olduklarında yalnız diplomadan ibaret duruma geldiler. Farklı bilgilere erişimde sıkıntı var, eğitimin kalitesi düştü.”dedi.

ÇALIŞANLAR SORUNU VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “öğretmenlerle ilgili sorun konuşulurken okul bir bütünlüktür, idarecilerin sorunları ya da oradaki hizmetlinin sorunları çok gündeme gelmedi. Bugün okullarda tanım olarak "hademe" denmesine rağmen, öğrencinin okul ilişkisinde önemli unsur olan hizmetliler ya Toplum Yararı Projesi kapsamında alınıp bir yıl sonra işten çıkarılıyor ya da on ay çalıştırılıp iki ay işsiz bırakılarak okulla bütünlüğü sağlanmıyor. Okulların bahçelerine gidin, bizim çocukluğumuz yıllarında çimlerin olduğu, ağaçların olduğu okullar  bahçeleri kurumuş, bakımsız. Okulların bakımları belediyelere kalmış. Sistem olarak o okullarda spor etkinliği, tiyatro, münazara, çocuğun gelişimine yönelik etkinlikler de önemli ölçüde ortadan kalkmış” diye konuştu.

ÖĞRETMEN ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Gürer”öğretmenin tanımına kadrolu, vekil, ücretli, sözleşmeli, aday, geçici, atanamayan, PICTES, usta öğretici, özel okul öğretmeni; hepsinde statü farklılığı var. Aldıkları ücrete göre giyimlerine bakarak, hangi öğretmenin kim olduğunu çıkarabilirsiniz. Böylesine parçalı bir yapıdan eğitimin bütünlüğü içinde onların iyi eğitim vermelerini sağlamanız da olası değil. 

    Öğretmenlik bir iş gibi görülmemeli. Öğretmen, o aldığı öğrenciyi geliştiren, yaşama hazırlayan ve aile saygınlığı içinde farklı boyutta konuları yorumlayarak örnek olan kişidir. Eski Türkiye'de öğretmene şiddeti konuşmak şöyle dursun, öğretmeni görünce "Hata yapar mıyım?" diye okul dışında dahi öğretmenin göremeyeceği yerlere çekilen nesilden geliyoruz biz. Öğretmenin saygınlığı bu hâle nasıl düşürüldü? Öğretmenin özlük haklarında bu kadar gerileme nasıl sağlandı? Öğretmenlerin kendi yaşamlarında sorunlu  hâle getirmeleri nasıl gerçekleşti? “ dedi.
    KÖY OKULLAR AÇILMALIDIR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer”Sayın Cumhurbaşkanı, 6 bin köy okulunun seçimlerden önce açılacağını söyledi. kırsaldaki göçle Türkiye'nin geleceğini karartıyoruz, tarımı bitiriyoruz; bu anlamda büyük bir eksiklik var. Köy okulları açılacağı söylendi Cumhuriyet Halk Partisi köy okullarını açacağını taahhüt etmişti. Sonra ne oldu? Köy okullarının açılacağını beklerken köy okulları geçen yıl... Bizim bölgemizde ortaokullar dâhil 10 okul kapandı, bu yıl da yeni tebliğler gitmiş, artık köyde okul yok.  Kırsalda okulların kapanması, sorunların farklı alanlarda da gerçekleşmesine neden oluyor. "Taşımalı eğitim" diye bir sistem var, taşımalı eğitimde çocuk erken saatte arabaya biniyor, başka okula gidiyor, yolda uyukluyor; oraya gidiyor, verimliliği yok; yemek, doğru dürüst beslenme sağlanmıyor ama bunun yanında ailenin okul ilişkisi de ortadan kalkıyor. Aile-okul ilişkisinin ortadan kalkması öğrencinin verimli bir eğitim almasının önünü kesiyor. Kesinlikle bu işten bir an önce vazgeçilip köy okullarında öğrenci 2 öğrenci kalsa  dahi o okul açılmalı ki oraya dönüşün yolu sağlansın. “ diye konuştu.” Diye konuştu.

BAKAN DEĞİŞTİKÇE UYGULAMA DEĞİŞİYOR

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer “öğretmenlerin içinde bulunduğu koşullarda aldıkları ücretle iyi bir yaşam sürdürmeleri olası değil ama Sayın Başkan, biraz evvel sizin ifadelerinizde de çıkardığım bir durum var. Mesela, rehber öğretmenlerle ilgili dedinîz ki: "Benden sonra bu değişti." Yani, siz de şunu kabul ediyorsunuz ki, sizden sonra, ondan sonra, her bakandan sonra değişen uygulamalar var. Bugün de buraya getirilen teklifte de sizin içinize bazı konuların sinmediğini ben sizin satır arası konuşmalarınızdan saptadım. Demek ki milletvekili arkadaşlarımız bakanlardan bilgi almışlar ama sizden bu konuda görüş almamışlar, ben öyle hissettim; belki yanlış, belki doğru, onu bilemiyorum.” Dedi.

KANUN TEKLİFİ YETERSİZ GERİ ÇEKİN 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kanun teklifinde yer alan eksikliklere de değindi.Gürer

“öğretmen ve eğitim yöneticilerinin alan dışında farklı alanlarda göreve zorlanması insan haklarıyla ilgili de düşündüğümüz zaman bir olumsuzluk diye görüyorum; bu kanunda böyle bir düzenlemeye gidiliyor. Öğretmen çalışma saatlerinin belirlenirken alan branş özellikleri dikkate alınarak bu anlamda da çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 

    Yardımlaşma sandıklarına katılımın isteğe bağlı olması sağlanmalı. Ayrıca Aile Birliği olmazsa çoğu okulda temizlikle ilgili, malzeme dahi alınamaz durumda bir sisteme dönüştü. Okulların hijyen yapılarının da problemli olduğunu belirtmekte yarar var. 
    Özel eğitimde görev alan öğretmenlerin mesleki riskleri, yıpranmaları, ücretleri, hakları ve sorumlulukları açısından güvence sağlanmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Meslek kanunu emeklilik sonrasını da kapsamalı, bu anlamda düzenlemenin eksik olduğunu görüyoruz. Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir düzenlemeden çok öğretmenleri zaptürapt altına almayı, daha çok disiplini getirmeyi hedefleyen bir düzenleme. 

Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen dışında il millî eğitim müdürü, şube müdürü, eğitim müfettişi ve eğitim uzmanları, memuriyette uzman öğretmen için öngörülen süreyi tamamlayanlara, uzman öğretmen için öngörülen hakları, tazminatları vermiyorsunuz. Bunların hepsini siz atadınız, çoğunluğu da sizlere yakın insanlar, bu insanların hakkını dahi korumuyorsunuz, bu mağduriyetin de ortadan kaldırılmasını sağlayın. Eğitimin kendi içindeki sorunları dışında burada genelde bir özlük haklarına yönelik de düzenleme olmadığı için yasa teklifinin geri çekilip daha bütünleştirici, sendikaların, derneklerin, öğretmen örgütlerinin ve bu işe kafa yoranların da görüşleri alınarak düzenlenmesini sağlayın. 

akademi tutkusu da nasıl ortaya çıktı.Adalet Akademisi, Millî Savunma Akademisi, Diyanet Akademisi derken bu işlerle ilgili işlevi olan kurumlar bir yerde devre dışı bırakılıp yeni bir akademi anlayışı geliştiriliyor. Öğretmen okulu varken öğretmen okulunda yetişen öğretmenlerin verimliliği ve başarısı sonraki süreçte gelen okullarda sağlanamadı. O anlamda bu değişkenliklerin de içerik olarak niye bu şekilde düzenlendiğini de birazcık düşünmek gerekiyor. 
    O anlamda, bu yükseköğretim kurumlarında amaçlanan değişimlerin de amaca hizmet edecek, bilgi verebilir bütünsellikte olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi. 

PICTES ÖĞRETMENLER KADRO VERİLMELİDİR

Gürer PICTES öğretmenleri sorunlarını da gündeme getirdi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “PICTES öğretmenleri 657'ye tabi bunları çalıştırıyorsunuz. Proje elemanı olarak değerlendiriyorsunuz ama öğretmen işlevi gösteriyorsunuz. Sonra bunların yasal olarak cezada 657'ye tabi, uygulamada ise proje öğretmeni olarak değerlendiriyorsunuz tanımı öğretmen olan bunlara niye kadro verilmiyor? bu kanunun içinde bunları da değerlendirin. PİKTES öğretmenlerden 5 bin kişi civarında kadro bekleyenler var, kadro haklarını verin. Usta öğreticilerin bu konudaki serzenişlerini dikkate alın, onlarla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirin. Öğretmenlik mesleğine girişten emekliliğe kadar ve emeklilik sonrasını da içerecek özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirin. “ diye konuştu.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve egemengzt.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.